5-daagse lessenreeks: "De ervaringswerker — een (nieuwe) collega in de GGZ"


Hoe en waar kan je binnen je organisatie ervaringswerkers inzetten? Waar kies je voor als je werkt met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Is het ervaringsdeskundige of ervaringswerker? Wat is het takenpakket van ervaringswerkers? Kan je ze als echte collega’s zien?


In de GGZ en verslavingszorg leven heel wat vragen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en ervaringswerkers. In deze cursus zoek je samen naar antwoorden vertrekkend vanuit een duidelijk kader en een visie.


Voor werkgevers, teamleiders, coördinatoren, teamleden met een coachende functie die in de toekomst een ervaringswerker willen inzetten in hun organisatie of (recent) een ervaringswerker in dienst hebben genomen.


Grace Verween is auteur van het boek ‘Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners’, sociaal verpleegkundige en coördinator van de opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg aan CVO Sociale School Heverlee.

 

Woensdagen 7 maart - 21 maart - 18 april - 25 april - (23 mei) 2018.

 Praktisch:

 

Alle cursussen gaan door op Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag
loopt van 9u15 tot 16u10.


Alle deelnemers verwerven een attest van aanwezigheid. Je verwerft een officieel onderwijsattest
als je ook het afsluitende toetsingsmoment (laatste cursusdag) succesvol aflegt. Voor alle cursussen kan je Betaald Educatief Verlof inzetten.


Kostprijs: 180 euro. Inbegrepen: middagmaal, drank, cursusmateriaal. Via overschrijving op rekeningnummer BE 56 7865 8295 1388 met vermelding van nummer (1-6) -naam-voornaam-2018. Je kan ook ter plekke betalen met opleidingscheques.


Inschrijven via http://www.cvo-ssh.be/contactgegevens/inschrijven-bijscholing/
Je kan inschrijven tot een week voor de start van de cursus. Het aantal deelnemers per cursus is beperkt.


Rechtstreekse url

http://www.cvo-ssh.be/contactgegevens/inschrijven-bijscholing/

Documenten


powered by Curiousgroup