Studiedag: "Neem de familie mee aan tafel"


Een studiedag over het betrekken van familie en context in de geestelijke gezondheidszorg.


Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg, zowel van cliënten als van familie of netwerk, is een belangrijke beleidskeuze in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg.

 

Deze studiedag wil professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg inspireren om familie en netwerk actief te betrekken bij de zorg voor de cliënt, onder meer door hen te laten kennis maken met concrete methodieken. Wat kan de inzet van familie en naastbetrokkenen betekenen in een zorgtraject? Hoe ga je concreet aan de slag? Welke goede praktijken bestaan er al?

 

Aan de hand van een praktijkgerichte uitwisseling tussen familieleden, cliënten en zorgverleners (de triade) zoomen we in op het betrekken van familie of netwerk als belangrijke meerwaarde bij het realiseren van een kwaliteitsvolle zorg voor de cliënt.

 

Voor deze studiedag slaan Similes, de netwerken geestelijke gezondheidszorg volwassenen, kinderen en jongeren (WINGG) en het Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen de handen in elkaar.

 

Het volledige programma vindt u op https://www.op-wvl.be/studiedagfamilie.php

 


 

Inschrijven is verplicht en kan enkel via onderstaand formulier, uiterlijk tegen 12 maart 2018 en mits overschrijving op rekeningnummer BE 41 4671 3563 7110 met duidelijke vermelding van naam en "studiedag familie"

 


 

PRAKTISCH:

Donderdag 29 maart 2018 van 08u45 tot 16u30
Cultureel Centrum De Brouckère - Aartrijkestraat 6 - 8820 Torhout
(Klik hier voor meer info over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden)

Doelgroep:
Professionelen uit de geestelijke gezondheidszorg.
Wij nodigen familieleden, naastbetrokkenen en cliënten van harte uit om ook deel te nemen aan deze studiedag.

Kostprijs:
€50 voor professionelen uit de GGZ; gratis voor familie/context of cliënten. (inclusief: broodjeslunch, koffie)

Accreditering voor artsen in aangevraagd


Rechtstreekse url

https://www.op-wvl.be/studiedagfamilie.php

Bijlage

NeemDeFamilieMeeAanTafel.jpg


powered by Curiousgroup