Cursus: "Train De Trainer"


De HerstelAcademie Halle Vilvoorde is voortdurend op zoek naar mensen die wensen mee te werken. De cursus ‘Train de trainer’ vormt de basis voor aanstaande trainers en medewerkers aan de HerstelAcademie.


Wanneer je de cursus volgt krijg je zicht op hoe er precies aan de academie wordt gewerkt en verwerf je vaardigheden om eventueel als trainer aan de slag te gaan aan de academie.
 

Wie kan er deelnemen aan ‘Train de trainer’?
De cursus is bedoeld voor

  • mensen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven.
  • familieleden of naastbetrokkenen die een positief verhaal kunnen brengen rond een thema dat een fundamentele impact heeft (gehad) op hun leven.
  • hulpverleners die reeds voorkennis hebben rond de herstelgedachte.

We verwachten van de deelnemers dat ze weten wat een herstelacademie is, akkoord zijn met de kernprincipes van een HerstelAcademie en een steentje wensen bij te dragen bij het aanbod van de HerstelAcademie (in hun regio), uiteraard met steeds de overweging van wat haalbaar is.
Wil je meer informatie over de werking van onze HerstelAcademie kan je steeds inschrijven voor een infomoment.


Mensen die nog geen stappen hebben gezet in hun herstelproces adviseren wij om eerst in te schrijven voor het basisaanbod van de HerstelAcademie of elders een opleiding te volgen.

 Programma:

 

  • dagdeel 1 : de HerstelAcademie is sàmen doen ! ​over de sleutelelementen van een HerstelAcademie en de kwaliteitscriteria van de academie.
  • dagdeel 2 : inspirerend werken met groepen - aangeboden door Trefpunt zelfhulp
  • dagdeel 3 : onthaal van studenten en werken met persoonlijk leerplan - we vinden het bekangrijk dat studenten zich goed voelen in de cursussen en dingen leren die ze zelf belangrijk vinden. We leren hoe we een onthaalgesprek doen, o.a het uitklaren van studiebehoefte aan de hand van een persoonlijk leerplan.
  • dagdeel 4: samen een cursus maken…   hoe doen we dat ? - over het maken van een cursusplan, opstellen leerdoelen, de opbouw van het cursusmateriaal...
  • dagdeel 5 : lesgeven aan de school - over het aanbod van herstelmodules; o.a. Herstel & Jezelf, Herstel & communicatie, e.a. ​Concreet oefenen aan de hand van het gemaakte cursusplan van dagdeel 4

Kostprijs:

 

Voor deze cursus streven we naar een 50/50-verhouding van deelnemers met ervaringskennis en professionele kennis.
Voor mensen met ervaringskennis, hun familieleden en naasten kost de cursus €​ 25 (€​ 5 per sessie).
Bij inschrijving ontvangt u een verzoek tot overschrijven van een bedrag van € 25 op het rekeningnummer BE26 7775 9123 9429.

Mensen die vanuit hun professionele opdracht wensen in te schrijven en actief zijn binnen het SaVHA netwerk betalen voor de cursus 100€. Voor mensen die niet actief zijn binnen het SaVHA netwerk bedraagt de cursus 400€.
In ze formule raden wij aan om in DUO in te schrijven met een persoon met ervaringskennis, deze kan dan gratis deelnemen.


Rechtstreekse url

http://www.herstelacademie.be/hv-train-de-trainer.html


powered by Curiousgroup