Vorming: Suïcidepreventie bij ouderen


De geestelijke gezondheid van ouderen is vaak een zorg. 15 tot 30 procent van de 65- plussers voelt zich depressief en 5% maakt een ernstige depressie door. Bij rusthuisbewoners liggen deze aantallen nog hoger. Bovendien wordt depressie bij ouderen vaak niet als dusdanig (h)erkend.


In België overlijden elke dag zeven mensen door zelfdoding. De oudere mannen (+ 75 jaar) vormen de belangrijkste risicogroep voor zelfdoding. Het herkennen van een depressie bij ouderen is een heel belangrijke preventieve stap.

 
Als verzorger, hulpverlener in aanraking komen met ouderen die depressief zijn of een einde willen maken aan hun leven, is emotioneel vaak een moeilijk gegeven. Hoe kan ik het herkennen? Kan ik er iets aan doen? Wat kan ik zeggen, doen? Hoe herken ik signalen?
 

 
TRAINING EN WERKWIJZE
 
Via deze vorming willen we zeer concreet en praktisch doorgeven hoe om te gaan met signalen die kunnen wijzen op zelfmoordgedachten en hoe dit bespreekbaar te maken.
 
Daarnaast gaan we in op volgende onderwerpen: suïcidaal proces, risicofactoren, depressie, beschermende factoren, inschatten van het risico, preventiemogelijkheden en good practices.
 
We gaan op een interactieve manier aan de slag met de deelnemers aan de hand van videomateriaal en uitgewerkte voorbeelden. Er wordt steeds een ervarings- en persoonsgerichte aanpak aangehouden. Dit stimuleert de deelnemers om hun eigen visie, beleving en gedrag te verkennen en te bevragen. Een engagement voor de twee dagen is essentieel.
 

 
VOOR WIE?
 
Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken: medewerkers van rust– en verzorgingshuizen, thuiszorgdiensten, dienstencentra, woon– en zorgcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor algemeen welzijnswerk etc.
 

 
De volgende tweedaagse vormingen in 2018 zullen, telkens van 9.30-16.00 doorgaan op:
  • 19 en 26 april in CGG PassAnt, vestiging Dilbeek
  • 11 en 18 oktober, Leuvense Integratiedienst
De terugkomdag zal doorgaan op 8 november 2018 in de voormiddag te CGG PassAnt Leuven, Sint Geertruiabdij 6.
 
Je kan inschrijven via onze website www.zelfmoord1813.be/vormingen
Bij problemen kan je mailen naar laura.jonville@passant.be
 
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van 110 euro op BE81 7340 0354 2024 met vermelding van “TweedaagsevormingSP/je naam”


Documenten


powered by Curiousgroup