7th edition Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics


Van 4 tot 7 december 2018 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 7de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.


Tijdens de cursus zullen experten uit binnen-en buitenland lezingen geven over verschillende topics binnen de verpleegkundige ethiek, zoals bijvoorbeeld de ethische fundering van de verpleegkunde, het omgaan met verpleegkundig-ethische dilemmas, verpleegkundig-ethische redeneerstijlen, omgaan met schaarste van middelen en personeel in de verpleegkunde, palliatieve sedatie en euthanasia, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, belevingsgerichte onderwijsmethoden in de ethiek, kwalitatief onderzoek in de verpleegkundige ethiek (QUAGOL). Er is veel tijd voor discussie voorzien.

 

De voertaal is Engels.

 

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals verpleegkunde, geneeskunde, filosofie, theologie, gezondheidszorg en doctoraatsstudenten in al deze gebieden. Docenten van hogescholen en leden van commissies voor ethiek worden in het bijzonder uitgenodigd.

 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u onze website (www.cbmer.be) bezoeken (klik op Intensive Courses), kunt u de bijgevoegde brochure raadplegen, of kunt u mailen naar chris.gastmans@kuleuven.be.

 


Rechtstreekse url

gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000697/news/Intensive-Course-2018

Documenten


powered by Curiousgroup