Eerste bijeenkomst kenniskring GES+ Vlaams-Brabant & Brussel


SAM vzw en Yuneco Crosslink nodigen jou uit om deel te nemen aan de intersectorale kenniskring voor praktijkwerkers die jongeren (16-25 jaar) met een randnormale begaafdheid of (vermoeden van) licht tot matige verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen ondersteunen.


Het gaat om deze jongeren die uit de boot van de hulpverlening dreigen te vallen omwille van hun veelheid aan problemen, waardoor zij niet passen in één vakje van de hulpverlening: bijvoorbeeld een combinatie van psychische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, contacten met justitie, …

We richten ons tot hulpverleners en begeleiders uit verschillende sectoren (bijzondere jeugdzorg, onderwijs, sector personen met een beperking, algemeen welzijnswerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg,…) Het vertrekpunt van de kenniskring is het uitwisselen van praktijkervaringen, opgebouwde expertise, en  good practices die mogelijks een antwoord kunnen bieden op de dagdagelijkse praktijk.

 

Wat is het verschil met de reeds bestaande kenniskringen in de regio?

De doelwitgroep is anders. We hebben een samenwerking en uitwisseling met de vertegenwoordigers van de andere kenniskringen. Concreet zijn dit de casustafels van Crosslink in Leuven en in Halle-Vilvoorde, de casustafels van CAW Halle-Vilvoorde en de kenniskring rond justitiële jongeren met psychische of psychiatrische problemen.

Daarnaast willen we ook een korte lijn met het beleid houden, om bijvoorbeeld mogelijke knelpunten terug te koppelen.

 

Doel:

  • Netwerk opbouwen in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel met partners die met dezelfde doelgroep werken
  • Elkaars diensten beter leren kennen en zo de drempel tot samenwerking verlagen
  • Expertise uitwisselen rond de doelgroep jongeren GES+ door good practices, casussen, etc te delen
  • Expertise bundelen en verspreiden via kennisplein of kenniskringen

 

Praktische informatie en inschrijven via www.kennispleinkalender.be

 


 

Voor Wie?

Kenniskring voor PRAKTIJKWERKERS  die werken met deze doelgroep en graag samen komen om rond door hen bepaalde thema’s aan expertise-uitwisseling te doen.

Deze kenniskring wordt INTERSECTORAAL samengesteld. Praktijkwerkers die werken rond deze doelgroep vanuit sector van personen met een handicap, bijzondere jeugdzorg, Buso, Geestelijke gezondheid, Justitie, …. Kom je uit een andere sector maar voel je je aangesproken, dan ben je uiteraard ook welkom.

Heb je vragen of wil je even bespreken of deze kenniskring iets voor jou is? Aarzel dan niet om te bellen naar

  • Elina Van Win  - SAM vzw - 0473/75 83 37
  • Ninke Duquet - Yuneco/I.T.E.R. - 02/512.62.43.


Waar?

Via een beurtrol bij de deelnemende organisaties in Vlaams-Brabant of Brussel. De eerste keer bij CAW Brussel, Antwerpselaan 34, 1000 Brussel

 

Wanneer?

We komen een eerste keer samen op dinsdag 23 oktober van 10 tot 13u30, in CAW Brussel (Antwerpselaan 34, 1000 Brussel).

Programma van 23 oktober:

  • Kennismaking, uitwisselen van verwachtingen
  • Inhoudelijk thema: preventie van agressie en omgaan met agressie-incidenten. Verzamel alvast je praktijkvoorbeelden, vragen en goede praktijken

 powered by Curiousgroup