LEVEN EN WERKEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID in Halle-Vilvoorde


Hoe verloopt het herstel na een opname ? Welke zinvolle activiteiten zijn er ? Wat betekent vrijwilligerswerk ? Maakt betaald werk kans en is dit te combineren met je uitkering/tegemoetkoming
(werkloosheid, ziekte, minder-validiteit) ? Wie begeleidt ons familielid al dan niet tot op de werkvloer en in zijn relatie tot de baas en zijn collega's ? Of blijft dit toch een knelpunt zolang psychische kwetsbaarheid als “vreemd” bekeken blijft … ?
Onder de naam Rhea wordt er intensief gewerkt aan een ruim aanbod aan activering en individuele trajectbegeleiding: alles wat aanleunt bij vrije tijd, sport, vrijwilligerswerk en arbeidsmatige activiteiten.
Herstel-ondersteunende zorg wordt zeer ruim opgenomen en individueel bepaald in functie van de wensen en noden van de cliënt.

 


Peggy Laureys en Bert Loos,
Rhea-team PZ Sint-Alexius Grimbergenpowered by Curiousgroup