‘Justice-doing’ - Weerstand bieden aan onderdrukking en structureel of interpersoonlijk geweld (Vikki Reynolds)


Studiedag met Vikki Reynolds

 

‘Justice-doing’

Weerstand bieden aan onderdrukking en structureel of interpersoonlijk geweld

'The sad truth is that most evil is done by people who
never make up their minds to be good or evil.’

Hannah Arendt

 
Bij veranderingsprocessen ligt de verantwoordelijkheid bij cliënten om hun leven weer in handen te nemen. Soms botst deze individuele lens met verhalen over maatschappelijk, institutioneel of structureel onrecht die cliënten ervaren: discriminatie, uitsluiting, diskwalificatie, geweld, onrechtvaardigheid, gebrek aan zorg, aan beveiliging, aan steun, ....
Vikki Reynolds analyseert niet enkel de maatschappelijke vertogen die mensen beïnvloeden, ze biedt ook concrete handvatten om als hulpverlener, coach, supervisor tijdens gesprekken deze thema’s niet onbesproken te laten. Ze houdt een pleidooi om te verschuiven van een positie van professionele en neutrale objectiviteit naar betrokkenheid en solidariteit. Hoe kan je social justice doen, zonder daarbij het appel op individuele veerkracht en verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen?
Vikki heeft zelf brede ervaring opgedaan met mensen aan de rand van de samenleving en cliënten met indringende ervaringen van geweld, uitbuiting en onderdrukking. Ook wie niet meteen werkt met gemarginaliseerde mensen, komt in zijn of haar werk de spanningsvelden tegen die Vikki heel goed kan vatten en omzetten in acties en boeiende praktijken.
Zie ook haar website www.vikkireynolds.ca.
 
De voertaal is Engels.
 
Vikki Reynolds (Phd) is een therapeute die bruggen probeert te bouwen tussen de wereld van sociale actie en de wereld van therapie en welzijnswerk. Vikki is professor en schrijft en spreekt op international fora over onderwerpen als verzet tegen trauma, bondgenootschap, rechtvaardigheid en solidariteit, ethiek en vernieuwend groepswerk. Ze geeft supervisie en therapie aan vluchtelingen en slachtoffers van martelingen, aan mensen die seksueel geweld meemaakten, psychisch ziek zijn en verslavingsproblemen hebben, aan daklozenwerkers, activisten. De artikelen van Vikki zijn vrij verkrijgbaar via haar website.
 
Wat levert het mij op?
Accreditering  SKJ, registerplein, NVRG en psychiaters wordt aangevraagd.


Rechtstreekse url

opleidingen.interactie-academie.be/cursussjabloon-met-accreditering-2/studiedag


powered by Curiousgroup