bijscholing: "De ervaringswerker, een nieuwe collega in de GGZ?"Andere data voor dit event:

  1. 13-03-2019 (09:15 - 16:10): Heverlee, Sociale School (Heverlee)
  2. 24-04-2019 (09:15 - 16:10): Heverlee, Sociale School (Heverlee)
  3. 05-06-2019 (09:15 - 16:10): Heverlee, Sociale School (Heverlee)

Ervaringswerkers, ervaringsdeskundigen? Hoe en waar kan je ze binnen je organisatie inzetten? Waar kies je voor? In de GGZ en verslavingszorg leven heel wat vragen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en ervaringswerkers.

 

Ben jij op zoek naar antwoorden? Laat je dan inspireren door de bijscholingsmodule "De ervaringswerker, een nieuwe collega in de GGZ?" van CVO SSH.


Wie is ervaringsdeskundige? Mag iedereen zich ervaringswerker noemen? Wat is het belang van werken met ervaringskennis/-deskundigheid? Hoe en waar kan je ervaringswerkers inzetten? Kan je ze zien als échte collega’s? Hoe kan je ze coachen?


De betekenis van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening is veelzijdig. Werken met ervaringswerkers in een professionele context vraagt tijd en een systematische aanpak. Zorg- en hulpverleningsorganisatie moeten een cultuuromslag maken om ervaringswerkers en herstelondersteuning met succes te kunnen inzetten.


In deze cursus bereiden we jou en je werkplek graag mee voor op het werken met ervaringswerkers vanuit een duidelijk kader en visie.

 

Voor wie?
 

Werkgevers; teamleiders, coördinatoren, teamleden met een coachende functie die in de toekomst een ervaringswerker willen aannemen in hun organisatie of (recent) een ervaringswerker in dienst hebben genomen.

 

Wat?
 

  • Begrippenverduidelijking: de paradigmashift, herstelondersteunende zorg, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, ervaringswerker.
  • Het beroepscompetentieprofiel van de ervaringswerker: rollen, taken, functies, jobomschrijving, …
  • Randvoorwaarden die nodig zijn om het werken met ervaringswerkers succesvol te implementeren, valkuilen en good practices uit Vlaanderen en Nederland.
  • Coaching van de ervaringswerker, hervalpreventie en ‘compassievol’ personeelsbeleid
  • Het spanningsveld tussen klassiek geschoolde hulpverleners en ervaringswerkers. Wat met ervaringskennis/-deskundigheid van andere teamleden? De kracht van zelfonthullingen als professional
     

Begeleiding
 

Grace Verween is auteur van het boek ‘Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners’, sociaal verpleegkundige en coördinator van de opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg aan CVO Sociale School Heverlee
 

Sylvie Boisieux, ervaringswerker en docent opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg
 

Kelly Vercaigne, Kristoff Obbels en Koen Van Hemelryck, ervaringswerkers in opleiding
 

Bram Grené en Jochen Van den Steen, werkgevers        
 

Wanneer gaan de lessen door?

Woensdagen 9/01/19  – 6/02/19  – 13/03/19 – 24/04/19  – 5/06/19    
Telkens van 9u15 tot 16u10
 

Bewijs van bijscholing?

Wie de hele cursus volgt en een afsluitende presentatie van de syntheseopdracht succesvol aflegt, krijgt een officieel onderwijsattest. Anderen krijgen een bewijs van aanwezigheid.
Syntheseopdracht: het uitschrijven van je eigen visie, vacature, takenpakket van de ervaringswerker in je organisatie en een stappenplan voor implementatie.
 

Praktische informatie

De cursus gaat door op Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee.
Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.


Alle deelnemers verwerven een attest van aanwezigheid.
Je verwerft een officieel onderwijsattest als je ook het afsluitende toetsingsmoment (laatste cursusdag) succesvol aflegt. Voor deze cursus kan je Betaald Educatief Verlof inzetten.
 

Kostprijs: 180 euro. Inbegrepen: middagmaal, drank, cursusmateriaal. Via overschrijving op rekeningnummer BE 56 7865 8295 1388 met vermelding van nummer (1-6) -naam-voornaam-2018. Je kan ook ter plekke betalen met opleidingscheques.
 

Je kan inschrijven tot een week voor de start van de cursus.
Het aantal deelnemers is beperkt.powered by Curiousgroup