Infosessies: Directe financiering internering VAPH

Datum 23-01-2019 tot 23-01-2019
Startuur 09:00
Einduur 13:00
Plaats Gent, VAC
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 28-01-2018 (13:30 - 17:00): Lille, Giels Bos (Lille)
  2. 11-01-2019 (09:00 - 13:00): Leuven, VAC - Vlaams Administratief Centrum (Leuven)

Via de opmaak van een Besluit van de Vlaamse Regering wordt een nieuw financieringssysteem uitgewerkt voor de ondersteuning van geïnterneerden met een handicap via directe financiering.

 

Startpunt daarbij is de uitstroom en doorstroom vanuit bepaalde settings, zijnde de gevangenissen, de forensische psychiatrische centra, de medium-securities (GGZ) en de forensische units van het VAPH.


Om de actoren bij de directe financiering voor geïnterneerden te informeren, organiseert het VAPH in de regio’s communicatiemomenten.

 

Deze sessies zijn in eerste instantie bedoeld voor de vergunde zorgaanbieders die zich engageren, van residentieel tot ambulant, voor deze doelgroep. Ook andere partners die via toeleiding, bemiddeling, time-out of op andere manieren aan het traject en de ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap meewerken, zijn van harte welkom.

 

We voorzien, in samenwerking met de netwerkcoördinatoren internering van Justitie en Volksgezondheid, volgende inhoud:

  • Uiteenzetting internering en justitiële context
  • Procedure van directe financiering voor de geïnterneerde personen met een handicap en registratie van de vergunde zorgaanbieder die een aanbod willen bieden via directe financiering
  • Ruimer zorglandschap internering, projecten en initiatieven met daarbij specifieke aandacht voor de hulpbronnen vanuit o.a. geestelijke gezondheidszorg bij de ondersteuning van geïnterneerden

De infosessies vinden plaats op:

  • Vrijdag 11 januari 2019, voormiddag vanaf 9u te Leuven, VAC - Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort, 3000 Leuven
  • Woensdag 23 januari 2019, voormiddag vanaf 9u te Gent, VAC - Virginie Lovelinggebouw, Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent
  • Maandag 28 januari 2019, namiddag vanaf 13u30 te Giels Bos, Vosselaarseweg 1, 2275 Lille

Als de datum voor uw eigen regio niet past, kan u aansluiten in een andere regio.

 

Inschrijven kan via onderstaande link:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eO49wH4mEJGHDAgP6xjBAN-YHs1aM-6QlUDYRVRYXwGs0Q/viewformpowered by Curiousgroup