Infoavonden 'Ondersteuning op school'


Op welke ondersteuning kan je kind met een handicap/specifieke onderwijsbehoeften rekenen als je kiest voor een gewone school?

Vanaf het schooljaar 2017-2018 geldt een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Dit vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Je kind krijgt niet langer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode. De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met jou, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning ‘op maat’, op basis van de noden.
 

  • Je komt te weten op welke ondersteuning kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen rekenen op school en in de klas; wie dit bepaalt en vanwaar die ondersteuning komt.
  • Je krijgt inzicht in hoe de ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk of vanuit het buitengewoon onderwijs verloopt, wordt ingezet en welke ervaringen er zijn met dit nieuwe ondersteuningsmodel.
  • Je krijgt concrete tips hoe je deze ondersteuning kan bekomen en hoe het CLB jou kan ondersteunen in dit proces.

Je spreker:

Tine Gheysen en Christine Vonckx, Vrij CLB Netwerk


Wanneer? (doorklikken voor meer info)
Inschrijven kan gemakkelijk via de website.