Dr. Guislain Colloquium "Ervaringsdeskundigheid is een vak"

Datum 01-10-2019
Startuur 20:00
Einduur 23:00
Plaats Gent, Vormingscentrum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
Vcalendar Vcard

Dhr. Luc Bevernage en dhr. Geert Van Isterdael nemen je mee in het thema van ervaringsdeskundigheid “Ervaringsdeskundigheid is een vak”, en hoe dit aansluit bij andere vakgebieden in de GGZ.


“Wie twijfelt er nu nog aan ervaringsdeskundigheid als extra bron van weten?”


Een belangrijk sleutelpunt binnen de huidige geestelijke gezondheidszorg is de herstelbeweging. Met het nieuwe decreet omtrent geestelijke gezondheid wil Vlaanderen de herstelvisie effectief invoeren (Vlaamse overheid, 2018). De herstelbeweging vormt een belangrijke drijfveer voor de inschakeling van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Het paternalisme van voordien maakt plaats voor meer collaboratieve vormen van gezondheidszorg. Dit richt zijn aandacht op de betrekking van zorggebruikers, actoren en andere relevante betrokkenen in het streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg.


Hoe kunnen we de vakgebieden van de zorgprofessionals kennis laten maken met ervaringsdeskundigheid?


"Het is moeilijk voorstelbaar voor degenen die het niet kennen hoe waardevol het kan zijn als je gehoord en gezien wordt in je leed middels (h)erkenning." (Jeroen Kloet)

 


 

Luk Bevernage
Luk Bevernage was tot eind 2018 directeur patiëntenzorg in het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus in Bierbeek. Vanaf 2010 begon hij te bouwen aan een herstelgerichte aanpak met inschakeling van ervaringswerkers. Een belangrijke drijfveer daarbij was zijn persoonlijke ervaring als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2014 is hij ook docent in de opleiding ‘Ervaringswerker geestelijke gezondheids- en verslavingszorg’ aan het CVO Sociale Hogeschool Heverlee.

Geert Van Isterdael
Geert Van Isterdael komt als landbouwingenieur uit de ontwikkelingssamenwerkingswereld. Zijn dromen namen een andere wending door een abrupt trauma in combinatie met psychosegevoeligheid. De daarop volgende zeven jaar wou hij met psychiatrie liever niks te maken hebben, pas later maakte hij als ervaringsdeskundige van zijn kwetsbaarheid zijn troef. Momenteel is hij penningmeester bij UilenSpiegel vzw (patiëntenorganisatie GGZ), kernlid van OPGanG (Open Patiëntenkoepel Patiëntenorganisaties GGZ) en bestuurder bij het VPP (Vlaams Patiënten Platform) en bij het CGG-Ahasverus. Graag deelt hij met jullie zijn bevindingen in verband met ervaringsdeskundigheid.

 PRAKTISCH
 

Aula P.J. Triest, Vormingscentrum Guislain
J. Guislainstraat 43, 9000 Gent


Inschrijven vóór 25 september 2019 enkel per e-mail via: colloquium.guislain@fracarita.org

Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is gewenst


Inlichtingen: mevr. Caroline Dheere, Directieassistente -- T 09 216 33 01

 

Downlad de flyer (PDF)

 


 

PROGRAMMA

 

20:00 -- onthaal

20:20 -- inleiding en verwelkoming

20:30 -- colloquium

22:00 -- vragenronde & aansluitend receptie

 


 

In het kader van de accreditering werd een erkenning aangevraagd.


Dit Dr. Guislain Colloquium wordt twee keer georganiseerd in een samenwerking tussen het Gentse P.C. Dr. Guislain en het U.P.C. Sint-Kamillus in Bierbeek.


Het Dr. Guislain Colloquium wordt ingericht met advies, ondersteuning en begeleiding van de vormingsdienst Guislain vzw.

 powered by Curiousgroup