Lezing “Johanna de waanzinnige: over stigma, gisteren en vandaag"

Datum 28-01-2020
Startuur 19:00
Einduur 21:00
Plaats Leuven, Jeugdherberg De Blauwput
Martelarenlaan 11A
3010 Leuven
Vcalendar Vcard

Gastspreker:  Stefaan Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas

Inschrijven en info:  uilenspiegel.leuven@gmail.com of tel 0485 86 11 25powered by Curiousgroup