Cursus: "on Ethics in Dementia Care"

Datum 07-07-2020 tot 10-07-2020
Startuur 09:00
Einduur 17:00
Plaats Leuven, Iers College
Janseniusstraat 1
3000 Leuven
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

  1. 08-07-2020 (09:00 - 17:30): Leuven, Iers College (Leuven)
  2. 09-07-2020 (09:00 - 17:00): Leuven, Iers College (Leuven)
  3. 10-07-2020 (09:00 - 13:30): Leuven, Iers College (Leuven)

Van 7 t.e.m. 10 juli 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de zomercursus ethiek in de dementiezorg. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de geneeskunde, de verpleegkunde, de gerontologie en de klinische ethiek.


Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT, ethisch overleg op team- en instellingsniveau.

 

Er is veel tijd voor discussie voorzien. De voertaal is Engels.

 

De cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen.

 

Voor meer informatie en aanmelding: zie PDF document in bijlage, bezoek de
CBMER website of e-mail naar chris.gastmans@kuleuven.be.


Documenten


powered by Curiousgroup