Ontbijtsessie "(on)machtig (ont)bijten" -- rond dwang & bemoeizorg

Datum 30-03-2020 tot 12-05-2020
Startuur 09:00
Einduur 12:30
Plaats Gent, De Koer
Meibloemstraat 86
9000 Gent
https://dekoer.be
Vcalendar Vcard


Andere data voor dit event:

 1. 21-04-2020 (09:00 - 12:30): Gent, De Koer (Gent)
 2. 12-05-2020 (09:00 - 12:30): Gent, De Koer (Gent)

Dagelijks zien we situaties waar mensen leven in een kluwen van sociale problemen. Soms maken we ons ernstig zorgen en ‘moeten’ we ingrijpen. Op dat moment speelt dwang en (on)macht een rol. We zoeken als sociaal werkers, orthopedagogen, psychologen, dokters, verpleegkundigen, politie, ... naar oplossingen, maar we botsen telkens op vragen.

 

Wanneer is het een probleem van welzijn, overlast of veiligheid? Wie neemt wanneer welke verantwoordelijkheid? Hoe verantwoorden we de keuzes die we maken? En wat brengt dit teweeg in het leven van mensen?
 
In elk van deze (on)machtige (ont)bijt sessies gaan we de dialoog aan over deze prangende vragen. Elk ontbijt start met een inhoudelijke bijdrage waarna we in kleine groepen aan de slag gaan.

ONTBIJT 1: DWANG
31 maart 2020: 9u tot 12u30
 • Evi Verbeke, Klinisch psychologe en psychoanalytisch psychotherapeut. Werkzaam in PVT De Wadi en aan de UGent, vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie
 • Ielde Vermeir, ervaringsdeskundige geestelijke gezondheidszorg en praktijklector HOGENT, vakgroep orthopedagogiek
 • Caroline Dewitte, referentiemagistraat gedwongen opnames, parket Oost-Vlaanderen
 
ONTBIJT 2: VERONTRUSTING
21 april 2020: 9u tot 12u30
 • Kris Stas, stafmedewerkster SAM vzw en docente aan de Karel De
 • Grote Hogeschool Antwerpen, departement sociaal werk
 • Samenwerkingsverband parket – hulpverlening – politie rond verontrusting
 • Politie Gent
 • Groepsgesprekken met de jongeren van Cachet VZW

ONTBIJT 3: INSPIRATIE
12 mei 2020: 9u tot 12u30
 • Diverse praktijken lichten toe hoe zij doordacht aan de slag gaan met dwang en/of verontrusting (vb. open dialogue, wellness recovery action plan, ...)

 


 
PRAKTISCH
 
Locatie: De Koer - Meibloemstraat 86 9000 Gent - dekoer.be
9u: Onthaal met koffie & boterkoeken — 9u30: Start sessies — 12u30: Einde
 
Online inschrijven is verplicht — het aantal plaatsen is beperkt
 
Prijs: €130
* reductietarief voor ervaringswerkers/ervaringsdeskundigen: €50 (beperkt verkrijgbaar)
 
Inschrijven is enkel mogelijk voor de volledige reeks; wel mag je jezelf laten vervangen door een collega als je niet kan aansluiten op één van de sessies.
 

 
Meer info:
 
 
 

 


Documenten


powered by Curiousgroup