Opleiding "Sociaal Netwerker. De kunst van het verbinden"

ingevoerd op 27-03-2018

In November 2018 organiseert Hogeschool UC Leuven-Limburg, groep Gezondheid en Welzijn, deze opleiding die zich richt tot alle hulp- en dienstverleners in de gezondheid- en welzijnszorg die willen leren ‘verbinden’ en zich willen professionaliseren in het netwerkversterkend en netwerkverbredend werken.


Met “netwerk” bedoelen we het geheel van betekenisvolle mensen rondom een hulpvrager, namelijk: familie, mantelzorgers, vrienden, buren, lotgenoten, vrijwilligers, professionele hulpverleners, enz.

 

Een aantal evoluties vergroot het appèl op de cliënt en zijn netwerk:

  • de vermaatschappelijking van de zorg,
  • de beleidsevoluties in de diverse welzijnssectoren,
  • het context- en krachtgericht werken in verschillende sectoren (jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, ….).

Deze veranderende context heeft ook een groot effect op de rol van de professional. Netwerkversterkend werken vraagt om een herschikking van rollen en dit zowel voor de cliënt als voor het netwerk en de hulpverlener.

 

De opleiding beoogt het aanreiken van methodes of methodieken en wil ruimte creëren voor het ontwikkelen en delen van een (kritische) visie op netwerken. Ze wil professionals ondersteunen om in hun organisatie tijd en ruimte te verkrijgen om met het netwerk aan de slag te kunnen gaan (micro/meso/macro). Daarnaast komen ook aspecten aan bod zoals de preventieve functie van netwerken, community building en burgerschapsinitiatieven.

 

Het postgraduaat ‘Sociaal netwerker’ is een 2-jarige opleiding waarin we theorie en praktijk integreren. We gaan concreet aan de slag met heel diverse methoden en tools om het netwerken in de praktijk waar te maken. Alle deelnemers participeren bovendien in een lerend netwerk. Daar worden ze geprikkeld om vanuit de eigen werkcontext meer vanzelfsprekend netwerkgericht te werken.

 

Het is een opleiding geworden waarin verschillende invalshoeken rond netwerken worden samengebracht en de cursist zowel op vlak van visie, mindset en reflectie als op vlak van ‘tools’ input krijgt. 

 

We zijn er fier op dat we zelf in het uitwerken van deze opleiding  ‘de kunst van verbinden’ hebben mogen beoefenen:  verbinden tussen disciplines, tussen onderwijs en werkveld, tussen wetenschap en praktijk, tussen…

 

Info via https://www.ucll.be/verderstuderen/postgraduaat-sociaal-netwerker.

 


 

Coördinatoren:

 

Mia Claes

Docent Communicatie, Conflicthantering en Bemiddeling/Mediation

UC Leuven-Limburg Groep Gezondheid en Welzijn • Campus Sociale School Heverlee

Groeneweg 151 • 3001 Heverlee

016 375134 • 0478 236543

 

Liesbeth Lenie

Docent gezinsgericht werken en opvoedingsondersteuning

UC Leuven-Limburg Groep Gezondheid en Welzijn, campus Diepenbeek

Agoralaan, gebouw B, Bus 7, 3590 Diepenbeek

 

terugpowered by Curiousgroup