Oproep projecten Open Minds Awards

ingevoerd op 13-06-2018

Zorgnet-Icuro reikt in het najaar van 2018 de eerste Open Minds Awards uit. Hiermee worden waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteund en in de kijker geplaatst. Alle informatie op www.openmindsawards.be


Op het congres Open Minds van mei 2016 formuleerde Zorgnet-Icuro vijf kernboodschappen voor de toekomst van de zorg voor geestelijke gezondheid. Met de uitreiking van de eerste Open Minds Awards (OMA's) willen we waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen. Daarnaast willen we zorginnovatie stimuleren en leren van elkaar.

 

Vijf categorieën


Onze vijf kernboodschappen zijn meteen de vijf categorieën waarbinnen je een project kan indienen. Elke categorie heeft een meter of een peter die promotor is voor de respectievelijke award.

 

1. Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar (Marc Hellinckx)
Deze award is voor projecten die gericht zijn op het bespreekbaar maken van psychische problemen waarmee het stigma en taboe doorbroken worden.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Marc Hellinckx.

 

2. Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd (Alexandra Smarandescu)
Deze award wordt uitgereikt in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en is specifiek gericht op projecten vroegdetectie en laagdrempelige hulp voor jongeren met psychische problemen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Alexandra Smarandescu.

 

3. Ik heb toegang tot passende zorg wanneer nodig (Prof. Philippe Delespaul)
Deze award is voor projecten die streven naar systematische samenwerking tussen meerdere actoren en organisaties om toegankelijke geestelijke gezondheidszorg in de samenleving te garanderen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor prof. Philippe Delespaul.

 

4. Mijn zorg is betekenisvol (Prof. dr. Inez Germeys)
Deze award is voor projecten en innovaties in de zorgpraktijk die een duurzame verbetering van de geestelijke gezondheidszorg beogen.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor prof. dr. Inez Germeys.

 

5. Ik ben ook expert (Patrick Colemont)
Deze award is specifiek gericht op projecten waarbij ervaringsdeskundigen, patiënten, context en mantelzorgers een significante plaats innemen in de zorg.
Lees meer over deze award en bekijk het filmpje van promotor Patrick Colemont.

 

Hoe kan je deelnemen?
 

Voldoet jouw project (gerealiseerd of in uitvoering) aan de vooropgestelde criteria? Dan kan je je kandidaat stellen voor de eerste editie van Open Minds Awards. Bekijk de verschillende categorieën en vul het formulier in. Je kan je kandidatuur insturen tot 30 juni 2018


Een onafhankelijke jury zal alle ingezonden praktijkvoorbeelden beoordelen en toetsen aan de vooropgestelde criteria. Daarna volgt een publieksstemming, die meetelt voor de helft van de punten. De Open Minds Awards worden in het najaar van 2018 uitgereikt.

 

Wat kan je winnen?
 

Alle genomineerden kunnen deelnemen aan een exclusieve workshop met de meter of peter. Naast een publicatie in ons magazine Zorgwijzer en aandacht in onze andere communicatiekanalen, krijgen de winnaars ook een geldprijs van 2.000 euro om hun project te ondersteunen.


Meer informatie over de allereerste Open Minds Awards vind je op www.openmindsawards.be.

 

 

Documenten

terugpowered by Curiousgroup