Boek: "Het Gekaapte Brein — Verslavingsgedrag beter begrijpen" (Paul Van Deun)

ingevoerd op 09-10-2018

"Als klinisch psycholoog en verslavingsdeskundige word ik dagelijks geconfronteerd met mensen die worstelen met verslavingsgedrag. Ze zijn op zoek naar een verklaring voor zichzelf, waarom ze zo moeilijk kunnen veranderen, weer hervallen zijn, en er daar telkens terug voor kiezen. Ook de partner of de familie stellen dezelfde vragen. De ziektetheorieën die ik dan hoor zijn erg gelijklopend. Mensen voelen zich schuldig, hebben een zwak karakter, maken zich erg klein tegenover het machtige product. Dat is geen goed uitgangspunt voor herstel. Het is een vorm van zelfstigma.
 
"Ik heb daarom een boek geschreven dat een meer functionele verklaring biedt: “Het gekaapte Brein”, uitgegeven bij Pelckmans Pro, 200blz. €29,99; Te verkrijgen onder andere bij Standaard Boekhandel.


Verslaving is van alle tijden, het is eeuwenoud, de concepten die we erover hanteren zijn dat eveneens.

 

Ik baseer me daarom op recente vindingen uit de neurowetenschappen die een nieuw licht werpen op middelen- en gedragsverslavingen en probeer een vertaling te maken naar de gesprekstherapie. De verworven kennis uit het experimenteel en beeldvormend onderzoek leveren een meer verantwoorde kijk: verslavingsgedrag is het gevolg van een verstoorde responsonderdrukking bij een hypermotivatie,  een drang naar middelen of gedrag dat overgewaardeerd wordt. Gewone, op overleving gerichte gedragsmechanismen worden gekaapt door de bewustzijnsbeïnvloedende stoffen die in het brein doordringen.

 

Als dat vaak en veel gebeurt ontstaan die hardnekkige gewoontes van roken, drinken of snuiven, waar men nog moeilijk vanaf geraakt. Die mechanismen kunnen echter worden gehinderd of ander gedrag kan worden getraind zodat men minder machteloos wordt. Empowerment leidt tot herstel, klinisch en maatschappelijk.
 
In een eerste deel van het boek worden de vele facetten beschreven van verslavingsgedrag zoals die door de betrokkenen worden beleefd. Dat biedt herkenning en maakt het existentiële lijden zichtbaar.

 

Het tweede deel wijdt uit over die neurologische gedragsmechanismen die verandering zo moeilijk maken en hoe die te slim af te zijn. Het derde deel gaat over behandeling: cognities, scenario’s, risicosituaties en valkuilen, over effecten van alcohol en drugs, gamen en gokken. Wat gebeurt er in therapie en hoe gaan ouders en partners met verslavingsgedrag om?

 U kan de aanzet van het boek bekijken op de website van de uitgever.
 
Het kreeg al heel wat media aandacht: Knack 26-9-2018; Radio1 ‘Interne keuken’ zaterdag 29/9/2018
 
Ik ben bereid om over het boek of het thema een voordracht te geven of mee te werken aan vorming.
 

U kan me ook ontmoeten op de boekenbeurs in Antwerpen. Op zaterdag 10 november tussen 11 en 13u signeer ik er het boek.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Paul Van Deun, Klinisch Psycholoog

terugpowered by Curiousgroup