Syllabus "Op bezoek bij mr. en mevr. Roes": Werken aan problematisch middelengebruik in de thuissituatie

ingevoerd op 11-06-2019

Hulpverleners die werken in de thuiscontext krijgen meer en meer te maken met problematisch gebruik van legale en illegale drugs en van hen wordt verwacht ook met deze problematiek aan de slag te gaan. Dit leidt tot veel onzekerheid omdat men expertise mist of meent te missen.

Deze onzekerheid gecombineerd met het vaak zware en chronische beeld van verslaving maakt dat werken rond middelengebruik wel eens uit de weg gegaan wordt. Dat is jammer, want zelfs eenvoudige, kortdurende interventies kunnen langdurige positieve effecten hebben.

 

DOWNLOAD DE BROCHURE in PDF-formaat (1,3MB)

  

LAAGHANGEND FRUIT
 

Inspelen op milde en matige problemen met middelen biedt kans op verandering en succeservaringen voor hulpverlener en cliënt, en bovenal kan je voorkómen dat iemand afglijdt naar een ernstige verslaving.


Ook bij ernstige problemen kan het ter sprake brengen van middelengebruik meer opleveren dan te zwijgen (uit angst om de cliënt te verliezen, bijvoorbeeld). Wanneer je een motiverende gespreksstijl hanteert, zal je ontdekken dat er heel wat waardevolle aspecten bespreekbaar en hanteerbaar zijn. Als je weet waar te kijken, vind je veel laaghangend fruit, klaar om geplukt te worden.


KERNGEDACHTEN


In vijf bijeenkomsten tussen verslavingswerkers en thuisbegeleiders werden enkele kernthema’s uit de verslavingszorg voorgesteld, en werd geprobeerd ze te verzoenen met het complexe werken in de thuiscontext.


Dit document is een neerslag van deze bijeenkomsten. De oorspronkelijke bedoeling was om samen een specifieke expertise te ontwikkelen voor het omgaan met middelengebruik in de thuiscontext. Gaandeweg stelden we een evolutie vast in de attitude en de bereidheid bij thuisbegeleiders om te werken met middelengerelateerde problematiek.


Doorheen de vergaderingen, telkens toegespitst op een ander thema, kwamen de volgende kerngedachten steeds terug:

  • De cliënt blijft zo veel mogelijk aan het stuur
  • Samenwerken rond verandering veronderstelt ontlokken van motivatie aan de cliënt
  • Stoppen met gebruik is niet het enige zinvolle behandeldoel

Deze syllabus is geen studieboek. Het is wél een instrument om tot gesprek te komen. De ambitie is, om op basis van de verzamelde expertise, telkens voort te bouwen. Op deze manier hopen we meer hulpverleners vertrouwd en gemotiveerd te maken om middelengerelateerde problemen te herkennen en aan te pakken.

Documenten

terugpowered by Curiousgroup