Brochure: zo maakt u werk van gebruikersparticipatie in de geestelijke gezondheidszorg

ingevoerd op 17-12-2019

De verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurde zorg, het herstelgericht werken en de vermaatschappelijking van de zorg zijn en blijven bepalende trends in de geestelijke gezondheidszorg.
Deze evoluties kunnen geen ingang vinden zonder toenemende aandacht voor de participatie van zorggebruikers en naastbetrokkenen.
 
Zowel de Vlaamse als de federale overheid nodigen GGZ-organisaties uit om hier werk van te maken.


In het kader van het federale project Psy 107 realiseerden Similes en UilenSpiegel samen met de Franstalige zusterorganisaties een brochure met aanbevelingen van patiënten- en familievertegenwoordigers om in te zetten op participatie.
 

Dit boekje wil een wegwijzer zijn en bron van inspiratie voor hulpverleners, zorgvoorzieningen en zorgnetwerken.
 
Door waardevolle projecten en praktijken ruim te delen, leren we van elkaar en kan de participatie van patiënten en familie breed ingang vinden.
 
Met vragen of bedenkingen naar aanleiding van de brochure kan u terecht bij greet.pauwels@similes.be of wouter@uilenspiegel.net.


Om papieren versies te bestellen kan terecht u bij wouter@uilenspiegel.net.

Documenten

terugpowered by Curiousgroup