Infobrochure UilenSpiegel: De wet op de internering in begrijpelijke taal uitgelegd

ingevoerd op 11-03-2020

In het kader van haar pijler ‘belangenbehartiging’ is bij UilenSpiegel sinds 2015 een werkgroep aan de slag die acties onderneemt rond rechtsbescherming.


UilenSpiegel vindt het immers belangrijk dat de mensenrechten worden gerespecteerd en dat de patiëntenrechten worden toegepast. 

 

Eén van de recentste verwezenlijkingen van de werkgroep rechtsbescherming is de opstelling van een brochure over de interneringswet.

 

De brochure poogt deze wet in begrijpelijke taal uit te leggen aan geïnterneerden en hun naasten.

Je kan de brochure hier downloaden.

 

Indien je zelf met geïnterneerden werkt, kan je een aantal exemplaren opvragen bij wouter@uilenspiegel.net

Documenten

terugpowered by Curiousgroup