Structuur

Ontstaan


In 1990 verschenen een hele reeks koninklijke  en ministeriële besluiten met de bedoeling de psychiatrische sector te hervormen. Eén van deze besluiten voorzag in de oprichting van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. Het doel was om een meer evenwichtige uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg te verzekeren. Er werden in heel België overlegplatforms opgericht, meestal met een provinciaal werkingsgebied. Het overlegplatform in Vlaams-Brabant bestaat sinds 1992.

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant, is een feitelijke vereniging. Om te kunnen voorzien in een administratieve omkadering, het financieel beheer en de tewerkstelling van het personeel werd vzw Logistiek Vlabo opgericht. In de praktijk is er van dat onderscheid weinig te merken. Het overlegplatform telt 3 bestuursorganen, de vzw slechts 2.

  • Het Comité bestaat uit alle voorzieningen die lid zijn van het overlegplatform. Vanuit elke voorziening nemen telkens 2 vertegenwoordigers deel. Dit comité is aangevuld met de partners en genodigden, zij zijn niet stemgerechtigd. Huidige samenstelling van het comité.
  • De Stuurgroep van het overlegplatform en de algemene vergadering van Vzw Logistiek Vlabo bestaat uit 18 afgevaardigden, telkens 3 per type voorziening.
  • Het Dagelijks bureau of de Raad Van Bestuur bestaat telkens uit 6 leden, telkens 1 vertegenwoordiger per sector.

Stemgerechtigde leden


Alle algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling, centra geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, psychiatrische ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden beschut wonen en enkele voorzieningen met een rizivconventie met een specifieke opdracht geestelijke gezondheidszorg, zijn stemgerechtigd lid van het overlegplatform. In totaal gaat het om 30 verschillende voorzieningen.

Partners


Naast deze stemgerechtigde leden maken ook een aantal andere voorzieningen deel uit van het overlegplatform. Het gaat hier om patiënten- en familieorganisaties, de provincie, mutualiteiten,... Met deze partners wordt binnen het overlegplatform samengewerkt en zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van het overlegplatform. Voor verdere informatie omtrent de partners, klik hier op Partners Comité.

 powered by Curiousgroup