Bestuur


 

Het Comité van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (feitelijke vereniging) verkiest om de 3 jaar een nieuwe Stuurgroep. Deze Stuurgroep duidt op haar beurt een Dagelijks Bureau aan.

 

Teneinde de feitelijke vereniging te ondersteunen in haar functioneren heeft het Overlegplatform de vzw Logistiek Vlabo opgericht. In het kader van deze vzw worden de personeelsleden tewerk gesteld.

 

De vzw Logistiek Vlabo wordt dagelijks aangestuurd en georganiseerd door de Voorzitter en de Raad van Bestuur (dezelfde samenstelling als deze van het Dagelijks Bureau). De Algemene Vergadering staat in voor belangrijke beslissingen en controle op de vzw-werkzaamheden (dezelfde samenstelling als deze van de Stuurgroep).

 

Voor meer info over de structuur van het Overlegplatform: klik hier.powered by Curiousgroup