Partners Comité

Naast de stemgerechtigde leden maken ook andere actoren deel uit van het overlegplatform of worden deze uitgenodigd op Comitévergaderingen. Het gaat hier om erkende en niet-erkende netwerken, zorgcircuits, koepels, patiënten- en familieorganisaties, ziekenfondsen, ... Met deze partners wordt actief samengewerkt, ook worden zij op de hoogte gehouden van de activiteiten van het overlegplatform:

 

GGZ-netwerken:

Niet erkende netwerken:


 powered by Curiousgroup