Organogram

 

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant is een feitelijke vereniging, samengesteld uit psychiatrische instellingen en diensten aangesloten bij het samenwerkingsverband:

  • het Comité bestaat uit alle voorzieningen die lid zijn van het overlegplatform. Elke voorziening vaardigt 2 vertegenwoordigers af naar het Comité, aangevuld met niet stemgerechtigde partners en genodigden;
  • de Stuurgroep van het overlegplatform bestaat uit 18 afgevaardigden, telkens 3 per type voorziening;
  • het Dagelijks bureau bestaat uit 6 leden, telkens 1 vertegenwoordiger per sector.
Voor het dagelijks functioneren van de feitelijke vereniging heeft het Overlegplatform vzw Logistiek Vlabo opgericht. Deze vzw staat in voor de logistieke ondersteuning van het Overlegplatform en het dagelijks beheer:
  • de Algemene Vergadering van vzw Logistiek Vlabo is samengesteld uit de leden van de Stuurgroep van het Overlegplatform;
  • de Raad van Bestuur van vzw Logistiek Vlabo is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bureau van het Overlegplatform.

 

 powered by Curiousgroup