Therapeutische projecten

Algemene info over de therapeutische projecten vind je op www.transversaaloverleg.be

 

Therapeutische projecten zijn bedoeld om informatie te verschaffen over het werken in zorgcircuits en netwerken. Het zijn door het R.I.Z.I.V. gefinancierde experimenten die overleg rond een patiënt binnen een bepaalde patiëntendoelgroep organiseren en/of coördineren.
Het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken diensten/voorzieningen en het leefmilieu van de patiënt moet leiden tot meer zorg op maat en zorgcontinuïteit voor de patiënt.

 
Deze experimenten:

  • zijn gestart op 1 april 2007
  • lopen over een periode van 3 jaar
    richten zich tot patiënten met een langdurige en complexe problematiek
  • vormen altijd een samenwerking tussen voorzieningen uit de 1e, 2e en 3e lijn

De therapeutische projecten krijgen bovenop hun R.I.Z.I.V.-subsidie ook bijkomende financiering van de FOD VVVL voor hun deelname aan het transversaal overleg.

 

Het zijn dus tijdelijke projecten die geen nieuwe zorg aanbieden, maar hulpverleners stimuleren tot sectoroverschrijdend overleg op basis van bestaande casussen. Men vertrekt vanuit de realiteit, terwijl de werkgroepen vanuit de theorie vertrekken. Begin 2007 werden voor gans België 78 projecten goedgekeurd. Van dit totale pakket waren er 48 Nederlandstalige projecten. Vlaams-Brabant diende 11 projecten in, daarvan werden er 8 goedgekeurd.

 

Ondertussen zijn de therapeutische projecten verlengd tot 31 maart 2011, het Transversaal Overleg tot einde december 2010.

 

Verder wordt er een overzicht gegeven van de acht verschillende therapeutische projecten.

 

 powered by Curiousgroup