Zorgcoördinatie middelenmisbruik

Doelstelling: 

De zorgcoördinatie middelenmisbruik had als doel het overleg m.b.t. zorgcircuits voor personen met een middelengerelateerde problematiek te faciliteren en daarbij zoveel mogelijk voorzieningen te betrekken die een specifiek zorgaanbod hebben voor deze doelgroep. Bovendien werd er gestreefd naar maximaal overleg tussen deze specifieke voorzieningen enerzijds en de algemene instellingen van geestelijke gezondheidszorg anderzijds.

 

Uitvoering: 

De zorgcoördinator middelenmisbruik was de procesbegeleider van drie overleggroepen nl. de Werkgroep Middelenmisbruik, het Overleg Drughupverlening Halle-Vilvoorde en het Overleg Doorverwijzingen.


Subsidiekanaal:

Dit project werd sinds 2002 gesubsidieerd door de federale overheid, en afgesloten op het einde van 2013. Vanaf heden zal de werking rond middelenmisbruik geïncludeerd worden binnen de reguliere werking van het Overlegplatform.powered by Curiousgroup