Psychiatrische thuiszorg

Doelstelling: De bedoeling van dit pilootproject is na te gaan in welke mate men via het detacheren van personeelsleden vanuit een IBW de reguliere thuiszorg kan sensibiliseren voor de doelgroep psychiatrische patiënten, het coördineren van de zorgen voor deze psychiatrische patiënten en het verzekeren van de functie van coaching van de reguliere thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat deze equipe de zorgen van de psychiatrische patiënten in de thuissituatie overneemt. Er wordt gestreefd naar een wisselwerking en ondersteuning om te vermijden dat er een parallel circuit ontstaat voor psychiatrische patiënten naast dat van de reguliere thuiszorg.


Uitvoering:


Contactpersonen Vlaams-Brabant:


Subsidiekanaal: Bij de start van dit project kwam er voor Tienen, Leuven en Kortenberg subsidiering van de Federale overheid, Halle-Vilvoorde startte met subsidiering van de provincie Vlaams-Brabant. Sinds 2008 subsidieert de provincie Diest en Bierbeek.powered by Curiousgroup