Zorgcircuit sociale psychiatrie Hageland (TP 18)

Leeftijdsdoelgroep: volwassenen
Pathologiedoelgroep: personen met een psychiatrische problematiek die ernstig, complex en langdurig is.
Werkingsgebied: woonachtig in het Hageland en/of coördinatie van zorg binnen het Hageland, en meer bepaald rond de kernsteden Aarschot, Diest en Tienen.

Het ‘Zorgcircuit Sociale Psychiatrie regio Hageland’ wordt een functioneel samenwerkingsverband. Bedoeling is om tot een betere ten laste neming van de patiënt te komen binnen een netwerk van partners. Het optimaliseren van de zorg door een beter patiëntenoverleg dient te leiden tot continuïteit van zorg waar nodig, invulling van lacunes met betrekking tot de zorgvraag/zorgaanbod en het vermijden van overtollige zorgactiviteiten.


Het zijn niet enkel voorzieningen uit de Geestelijke Gezondheidszorg die initiatief nemen tot of deelnemen aan dit overleg. Ook reguliere thuiszorgdiensten, huisartsen, eerstelijns-, begeleidingsdiensten hebben hun specifieke inbreng, zitten mee aan tafel en kunnen vragende partij zijn voor een overleg. Daarbij vinden we het belangrijk dat – tenzij er een contra-indicatie is – de patiënt zelf en evt. familie, al dan niet volledig, aan het overleg deelnemen.

 

Contactpersoon: Betty Dormaels (Vzw Goal), 016/31.01.98, betty.dormaels@mchlvwo.bepowered by Curiousgroup