Mensen met langdurige stemmingsstoornissen en/of psychose waarbij nog andere problematische symptomen en situaties duiden op de complexiteit van het geheel (TP 20)

Leeftijdsdoelgroep: volwassenen
Pathologiedoelgroep: mensen met langdurige stemmingsstoornissen en/of psychose
Werkingsgebied: arrondissement Halle-Vilvoorde

Doelstellingen:

  • Een geïntegreerd en complementair zorgaanbod realiseren met als aspecten: (opname – herval) preventie en detectie, oriëntering, consultatie en behandeling met een verschillende intensiteit in het aanbod afhankelijk van de zorgvraag.
  • Coördinatie en complementariteit tussen de zorgaanbieders verbeteren en optimaliseren om zorgcontinuïteit te verzekeren.
  • Maatschappelijke reïntegratie en verbetering van de levenskwaliteit.


De verschillende zorgaanbieders die deelnemen aan het therapeutisch project zullen via een gezamenlijk overleg en liefst in aanwezigheid van de cliënt een zorgplan per casus opstellen waarbij elke geplande interventie omschreven wordt en waarbij bepaald wordt wie wanneer welke interventie zal uitvoeren. Dit zorgplan is het gestandaardiseerde zorgplan (of afgeleide) dat al in de GDT werking gebruikt wordt, en indien nodig, aangevuld met het instrumentarium ontslagmanagement bij ontslag uit het ziekenhuis & andere begeleidingsplannen. Elke deelnemende organisatie wordt vertegenwoordigd door een medewerk(st)er die direct betrokken is bij interventies op patiëntenniveau.

 

Contactpersoon: Kristien Maelstaf (SEL Zorgnetwerk Zenneland), 02/306.80.44, kristien.maelstaf@zenneland.bepowered by Curiousgroup