Coördinatie van Overleg en Aandacht voor Continuïteit van Hulpverlening (C.O.A.C.H.) (TP 22)

Leeftijdsdoelgroep: volwassenen
Pathologiedoelgroep: psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen
Werkingsgebied: arrondissement Leuven exclusief de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen.

Specifieke doelstelling van dit project is een betere continuïteit van zorg waarbij wordt geanticipeerd op het risico bij deze doelgroep dat men bij ontslag vanuit de spoedgevallendienst terug in de anonimiteit verdwijnt of afhaakt bij doorverwijzing omwille van de lange wachtlijsten. Bovendien kan het project op vlak van versterken van therapietrouw, terugvalpreventie en het tijdig opvangen van recidief een meerwaarde zijn. Voor de goede organisatie van de zorg wordt de patiënt door zijn zorgbemiddelaar opgevolgd gedurende gans zijn traject doorheen het zorgnetwerk aangeboden door diverse voorzieningen. Een verwacht neveneffect is dat deze doelgroep in de toekomst de spoedgevallendienst minder zal gebruiken als een soort draaideurfenomeen mits de nodige trajectopvolging is gerealiseerd.

 

Via het principe van de cliëntgebonden zorgbemiddeling wordt de inbreng van de verschillende partners bij de verschillende zorgvragen op elkaar afgestemd.

 

Contactpersoon: Cindy Merlevede (CGG Vlaams-Brabant Oost), 016/33.71.10, cindy.merlevede@cgg-vbo.bepowered by Curiousgroup