Ouderen in hun natuurlijk milieu met ernstige en langdurige stemmings- en angststoornissen (TP 4)

Leeftijdsdoelgroep: ouderen (60+) in hun natuurlijk leefmilieu.
Pathologiedoelgroep: ernstige en langdurige stemmings- en angststoornissen.
Werkingsgebied: arrondissement Leuven

Een echelonoverstijgend zorgprogramma uitwerken voor thuisverblijvende ouderen met ernstige stemming- en angststoornissen en hun omgeving (familie, mantelzorger) en zorgoverleg realiseren, met het oog op:

  • een verhoging van de levenskwaliteit van de oudere en zijn omgeving,
  • behoud en betere integratie in de maatschappij,
  • zo lang als mogelijk uitstellen van segregatie door opname.


Het betreft onderhandelde zorg: dit therapeutisch project wil de oudere en zijn omgeving ondersteunen bij de vraagverheldering van de aanvankelijke hulpvraag en in samenspraak met hen komen tot een geaccepteerd zorgprogramma. Dit therapeutisch project heeft m.a.w. de bedoeling vraaggericht te werken en zorg op maat aan te bieden.


Het betreft geïntegreerde zorg, waarbij niet enkel de medische en psychiatrische zorgbehoeften worden behandeld, maar alle levensdomeinen waarop zich disfuncties voordoen. Het is een optie om niet enkel de klassieke sectoren binnen de GGZ te betrekken, maar echelonoverstijgend samen te werken met andere actoren die de zorgbehoefte van de oudere en zijn omgeving invullen door somatische, sociale, financiële en materiële hulp aan te bieden.


Het subsidiariteit- en complementariteitbeginsel zijn hierbij essentieel.

 

Contactpersoon: Myriam D'Hulst (CGG PassAnt), 016/31.99.99, myriam.dhulst@passant.bepowered by Curiousgroup