Zorgoverleg Drughulpverlening voor (jong)volwassenen (TP 28)

Leeftijdsdoelgroep: (jong)volwassenen 18+
Pathologiedoelgroep: dubbeldiagnose: middelenmisbruik en een tweede as I- en/of as II- diagnose
Werkingsgebied: arrondissement Halle-Vilvoorde

Binnen de stadskernen van het arrondissement (Halle, Asse, Vilvoorde) is een regionaal cliëntoverleg specifiek rond problematisch middelengebruik nodig. De regionale partners sluiten een engagementsverklaring af om een netwerk te realiseren. Complementariteit in hulpaanbod, transparantie naar (zowel GGZ- als niet-GGZ-) doorverwijzers en cliëntoverleg zijn de aandachtspunten.

 

Doelstelling is om het cliëntoverleg dat reeds beperkt plaatsvindt in kaart te brengen en efficiënt te organiseren (geen dubbel overleg). Bij problematisch middelengebruik is er steeds sprake van problemen op meerdere levensdomeinen. Met dit project stellen we ons tot doel door middel van cliëntoverleg de diverse hulpvragen van de cliënt op elkaar af te stemmen.


De meerwaarde van dit project ligt in de afstemming van de diverse hulpverleningsinitiatieven gecentreerd rond één cliënt. De complementariteit in hulpaanbod tussen diverse partners zorgt voor een vernieuwend, noodzakelijk accent.

De efficiëntie van het hulpaanbod als antwoord op een complexe problematiek zal door regelmatig en doelgericht cliëntoverleg verbeteren. Het bedenken van creatieve oplossingen als antwoord op complexe hulpvragen via de samenwerking tussen diensten kan een uitweg bieden om met beperkte middelen en mankracht kwalitatieve zorg te bieden.

 

Contactpersoon: Bert Loos (PZ Sint-Alexius), 02/272.49.28, bert.loos@fracarita.orgpowered by Curiousgroup