Continuïteit in behandeling van personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen (TP 31)

Leeftijdsdoelgroep: volwassenen vanaf 16 jaar, zonder uitsluiting van ouderen
Pathologiedoelgroep: personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrisch problemen
Werkingsgebied: Vlaams-Brabant & Brussel

Als hoofddoelstelling voor het therapeutisch project wordt vooropgesteld: het realiseren van zorgcontinuïteit en zorg op maat voor cliënten uit de doelgroep via een betere samenwerking (complementariteit) tussen verschillende voorzieningen door regelmatig overleg en een geformaliseerd plan van ten laste neming. De behandeling/begeleiding wordt opgenomen door de meest aangewezen voorzieningen in een intersectoraal samenwerkingsverband. Door het samenwerken van hulpverleners uit verschillende sectoren is het tevens de bedoeling de deskundigheid van elke hulpverlener te vergroten.

Vanuit het perspectief van de patiënt worden in het bijzonder beoogd:
1. participatie van de cliënt en zijn omgeving
2. het centraal stellen van de zorgvraag
3. de mogelijkheid om langer te verblijven in het natuurlijk leefmilieu (of sneller terug te keren naar dit natuurlijk leefmilieu) voor cliënten uit de doelgroep
4. een continu overleg tussen hulpverleners, de patiënt en zijn omgeving
5. het creëren van zoveel mogelijk naadloze zorg
6. een aangepaste reactie op eventuele crisissituaties op basis van eerder gemaakte afspraken

 

Contactpersoon: Tinne Van Turnhout (U.P.C. St. Kamillus), 016/45.29.32, tinne.van.turnhout@fracarita.orgpowered by Curiousgroup