Wat is GGZ?

Geestelijke Gezondheid

 

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van de gezondheid in het algemeen. Iemand in goede geestelijke gezondheid heeft een evenwicht gevonden tussen verschillende aspecten in zijn leven: gevoelsmatig, lichamelijk, sociaal, economisch, psychisch, ... Geestelijk gezond zijn en blijven is met andere woorden niet zo gemakkelijk. Iedereen maakt in zijn leven wel eens een situatie mee die dit evenwicht verstoort.

 

Een geestelijk gezondheidsprobleem, is het uitzonderlijk ?

 

Neen, geestelijke gezondheidsproblemen komen vaker voor. Resultaten van de Belgische gezondheidsenquête van 2013 geven aan dat in de bevolking van 15 jaar en ouder er een duidelijke verslechtering van de psycho-emotionele toestand is  in de afgelopen vijf jaar. Enkele belangrijke cijfers: 

  • één op drie personen (32%) geven op een of andere manier aan ‘slecht in hun vel te zitten’. Dit is een stijgende trend aangezien van 2001 tot 2008 slechts één op vier personen (25%-26%) dergelijke problemen aangaf.
  • 10% van de bevolking heeft last van angstgevoelens
  • 15% signaleert depressieve gevoelens
  • 30% rapporteert slaapproblemen
  • 16% van de ondervraagde personen neemt psychotrope geneesmiddelen, soms gelijktijdig: 13% neemt slaap- en kalmeringsmiddelen en 8% antidepressiva.
  • 14% heeft al ooit in hun leven ernstig aan zelfmoord  gedacht en 4,5% heeft al geprobeerd zelfmoord te plegen.

(Bron: Gezondheidsenquêtes, België, 2013.  Voor meer gegevens: klik hier.)

 

Geestelijke gezondheid: praat erover !

 

Over geestelijke gezondheidsproblemen bestaan heel wat misvattingen. Net zoals lichamelijke ziekten kan iedereen psychische problemen krijgen, ongeacht intelligentie, sociale klasse of inkomen. Een geestesziekte heeft bovendien niets te maken met zwakheid of een gebrek aan wilskracht. Vooroordelen en taboes over geestelijke gezondheidsproblemen zijn echter nog lang de wereld niet uit. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zijn hierdoor niet snel geneigd om erover te spreken, terwijl dit net de eerste stap is om problemen te voorkomen of om dichter bij een oplossing te komen. Klik hier voor meer info.powered by Curiousgroup