Hulp zoeken?

Wanneer professionele hulp nodig wordt

 

Je niet goed in je vel voelen of persoonlijke problemen hebben, wil nog niet zeggen dat je psychische of psychiatrische problemen hebt. Problemen horen immers bij het leven en kunnen opgelost worden door erover te praten. Soms echter volstaat het niet het hart te luchten bij vrienden of familie en is professionele hulp aangewezen. Er bestaan geen duidelijke signalen die aangeven wanneer dit nodig is. Wanneer je echter merkt dat de problemen blijven bestaan en zo zwaar doorwegen dat ze een invloed hebben op jouw eigen welbevinden, jouw persoonlijke relaties, het contact met de omgeving, de werksituatie of studies, is professionele hulp aangewezen. Het is dan van belang tijdig hulp te zoeken en niet te wachten tot er een crisissituatie ontstaat. Net zoals bij lichamelijke problemen biedt tijdig hulp zoeken de beste kans op herstel.

 

Bij wie ga ik het best te rade?

 

Er bestaan heel wat gespecialiseerde hulpverleners en diensten die hulp bieden bij geestelijke gezondheidsproblemen. U kan echter best eerst contact opnemen met uw huisarts. Immers, net zoals bij lichamelijke problemen kan u er ook met psychische moeilijkheden terecht. Aan de hand van uw verhaal zal uw huisarts u verder kunnen helpen of indien nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst of hulpverlener. Indien u dit wenst, kan u ook rechtstreeks beroep doen op een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of op privépsychiaters, -psychologen of -therapeuten. Voor zeer dringende hulp- of levensvragen kan u ook contact opnemen met Tele-Onthaal.

  

Wat kan ik verwachten?

 

Mensen hebben vaak verkeerde verwachtingen wanneer zij beroep doen op professionele hulp. Eens de stap naar professionele hulp gezet is, wordt van de hulpverlener al te vaak verwacht dat deze het probleem onmiddellijk kan oplossen. Geestelijke gezondheidsproblemen oplossen vraagt echter tijd en inspanning van de betrokkene zelf en van zijn naaste omgeving. De professionele hulpverlener heeft hierin een ondersteunende en begeleidende rol. Van de patiënt zelf wordt verwacht dat hij mee op zoek gaat naar de oorzaken of de wijze waarop het probleem kan worden aangepakt.powered by Curiousgroup