Initiatieven Beschut Wonen

De coördinatoren van de Vlaams-Brabantse Initiatieven Beschut Wonen (IBW) ontmoeten elkaar om de 2 maanden. Actuele topics anno 2012 zijn o.a. de plaats en integratie van de IBW in de GGZ-netwerken, discriminatie van IBW-bewoners op de huurmarkt, vorming, werkstructuren, enz.

 

De diensten Beschut Wonen zijn ook betrokken partij in de transformatie van de GGZ naar meer zorg in de samenleving. Om hieraan tegemoet te komen, hebben zij in de loop van 2010 en 2011 voorstellen geformuleerd om van de bestaande federale erkenningsnormen te mogen afwijken. De bedoeling is meer flexibiliteit te krijgen om een gedifferentieerd zorgaanbod te ontwikkelen op het vlak van wonen, begeleiding en activering. Hiermee willen de Initiatieven Beschut Wonen meer tegemoet komen aan de terechte vraag van bewoners naar meer zorg op maat.

 

Het 'Sectoroverleg Beschut Wonen' wordt voorgezeten door mevr. Ariane Dewil (IBW Hestia) en vanuit Vlabo ondersteund door dhr. Dirk Hellemans en mevr. Laure Verbruggen.

 

Partners in het overleg zijn:

 powered by Curiousgroup