Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen dit overleg engageren de Vlaams-Brabantse Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zich tot een functionele samenwerking inzake ambulante zorgverstrekking.
 
De C.G.G. stellen zich tot doel om samen de gespecialiseerde hulpverlening binnen de centra te integreren. Hiervoor wordt:

  • voorzien in een regelmatige en wederzijdse informatiedoorstroming vanuit de deelnemende centra;
  • overleg gepleegd over de taakverdeling en de complementariteit op het vlak van aanbod van activiteiten en beoogde doelgroepen, om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking en overlappingen in het hulpverleningsaanbod te vermijden.

De C.G.G. engageren zich om op efficiënte en effectieve wijze samen te werken teneinde naast het overleg rond de reguliere werking, de al eerder gemaakte afspraken in het kader van het convenant “Daderhulp” alsook deze tussen de C.G.G. in Vlaams-Brabant inzake “Drughulpverlening”, “Kinderen en Jongeren”, “Zelfmoordpreventie”, K.O.P.P. en eventuele andere projecten te continueren.
 

De partners binnen het CGG-sectoroverleg zijn:

Het CGG-sectoroverleg wordt vanuit Vlabo ondersteund door dhr. Dirk Hellemans.powered by Curiousgroup