Psychiatrische Afdelingen van de Algemene ziekenhuizen

De Psychiatrische Afdelingen van de Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) in de Provincie Vlaams-Brabant plegen op regelmatige basis overleg rond actuele evoluties in de geestelijke gezondheidszorg. Onderwerpen van bespreking zijn: de elektrische zorgplannen, het Elektronisch ZorgDossier, vrijheidsberovende maatregelen, suïcide(preventie), netwerkvorming, vorming en opleiding, enz. Sinds kort wordt ook een bijzondere aandacht besteed aan afstemming en informatie-uitwisseling binnen de eigen discipline over de grenzen van de lokale PAAZ heen (vb. PAAZ-psychologen, PAAZ-ergotherapeuten, etc.).

 

Het PAAZ-sectoroverleg wordt voorgezeten door dhr. Georges Timmermans (PAAZ Halle) en ondersteund vanuit Vlabo door mevr. Laure Verbruggen.

 

Partners in het overleg zijn:

 powered by Curiousgroup