Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP)

Van 2009 tot 2011 financierde de Provincie Vlaams-Brabant een provinciale KOPP-medewerker.

 

Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek (KOPP) belangen immers verschillende doelgroepen aan. In de eerste plaats de betrokken kinderen, ouders en partners, maar niet te vergeten de hulpverleners, zowel binnen de geestelijke gezondheidszorg als uit andere sectoren, mensen die professioneel met kinderen werken, maar tegelijk ook de man en de vrouw in de straat. 
 

Doelgroep van het project: Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek, hun ouders, hulpverleners en andere betrokkenen.

Samengevat werden volgende doelstellingen onderscheiden:

  • het verminderen van het risico dat kinderen van ouders met psychiatrische problemen zelf ernstige psychosociale of psychiatrische problemen ontwikkelen.
  • taboe-doorbrekend werken naar psychisch kwetsbaren en de KOPP-problematiek in het bijzonder via een laagdrempelige bekendmakingscampagne.
  • een laagdrempelig, centraal aanspreekpunt bieden aan een ruim publiek voor alles wat met KOPP te maken heeft.
  • uitbouwen van een sectoroverschrijdend netwerk dat het steunpunt blijvend kan ondersteunen. (LOGO’s, CAW en andere partners uit de integrale jeugdhulp, provincie,…)
  • kunnen aanbieden van begeleiding op maat rond KOPP, wat kan gaan van het geven van informatie, het toeleiden naar het bestaande hulpverleningsaanbod, tot gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming, coaching.

In 2011 werd het KOPP-preventieproject afgerond. Verder overleg en afstemming vinden nu plaats in de Stuurgroep van KOPP-Vlaanderen. De Provinciale KOPP-medewerker, mevr. Joke Vanhauwere, is nu actief als KOPP-verantwoordelijke in het PZ Sint-Annendael Diest.

 

In het kader van boven vermeld project heeft het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant de druk van 4 KOPP-brochures, met volgende titels, gefinancierd:

  • Met wie kan jij dan praten? (brochure voor jongeren van 7 tot 11 jaar)
  • Wat gebeurt er dan met jou? (brochure voor jongeren van 12 tot 15 jaar)
  • Wat gebeurt er dan met jou? (brochure voor jongeren van 16 tot 18 jaar)
  • Hoe gaat het dan met de kinderen? (brochure voor ouders geconfronteerd met een psychische of psychiatrische ziekte in hun gezin).

Deze brochures zijn tegen verzendingskost te bekomen op ons contactadres (aantal ex. en contactpersoon vermelden a.u.b.).powered by Curiousgroup