Verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblemen

Het Vlaams-Brabants ‘Zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen’ werd opgericht in 2004, met het oog op het aanbieden van een deskundige zorg aan personen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychiatrische, gedrags- of psychosociale problemen binnen de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Met  het oog op het uitvoeren van de doelstelling werd een stuurgroep opgericht, dat functioneert als een sectoroverschrijdend overlegforum waar nieuwe of bestaande initiatieven op het vlak van de zorg voor de doelgroep besproken worden. Op die wijze wordt een Provinciaal draagvlak gecreëerd voor diverse initiatieven betreffende voorvermelde doelgroep. De stuurgroep kan ook zelf initiatieven nemen met het oog op het realiseren van de doelstelling.

 

De Stuurgroep betreft dan ook een functioneel samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van de GGZ- en VAPH-voorzieningen.  In de samenstelling wordt rekening gehouden met een representatieve afvaardiging vanuit de 3 lokale ROG’s (Halle-Vilvoorde, Brussel en Leuven), evenals een evenwichtige verdeling over de residentiële en ambulante GGZ. Tevens wordt zij aangevuld met vertegenwoordigers van Integrale Jeugdhulp en het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN).

 

De Stuurgroep zetelt ongeveer 4 keren op jaarbasis onder voorzitterschap van dhr. Johan De Groef (vzw Zonnelied). Het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant staat in voor de logistieke ondersteuning van de overlegmomenten.

 

De Stuurgroep heeft in 2010-2011 actief gewerkt rond het opstellen van een Vlaams-Brabants Masterplan, met een bijzondere aandacht voor functies zoals het Consulentenwerk, de Mobiele InterventieCel en een VAPH-setting binnen een medisch-psychiatrische context.
 

 

Voor meer info, contacteer Dirk Hellemans.
 powered by Curiousgroup