Vlaams ondersteuningsbeleid personen met een handicap

Voorstel Minister Jo Vandeurzen - Ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

 
Een van de strategische projecten binnen het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap is het verzekeren van een goed werkend voortraject. Het voortraject is een proces van vraagverduidelijking met de hulp van een zelf gekozen, deskundig opgeleide persoon, wat resulteert in een ondersteuningsplan. Om uitwerking te geven aan dit voortraject, keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject voor personen met een handicap.

 powered by Curiousgroup