Publicaties

In deze rubriek treft u publicaties en documenten aan te bestellen bij het Overlegplatform.

 

 

Geestelijke gezondheid: Spreek erover!

Informatiefolder met een overzicht van de Vlaams-Brabantse GGZ-voorzieningen. Deze folder werd ontwikkeld in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant en is hier te downloaden of tegen verzendingskost te bestellen op ons contactadres.

 

Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP):

4 KOPP-brochures werden door Vlabo ontwikkeld en zijn tegen verzendingskosten te bekomen op ons contactadres (aantal ex. en contactpersoon vermelden a.u.b.):

  • Met wie kan jij dan praten? (brochure voor jongeren van 7 tot 11 jaar)
  • Wat gebeurt er dan met jou? (brochure voor jongeren van 12 tot 15 jaar)
  • Wat gebeurt er dan met jou? (brochure voor jongeren van 16 tot 18 jaar)
  • Hoe gaat het dan met de kinderen? (brochure voor ouders geconfronteerd met een psychische of psychiatrische ziekte in hun gezin).

Suicidepreventie: 

Gespreksdriehoek voor een trialooggesprek:

In 2014 heeft de werkgroep 'Trialoog' een gespreksdriehoek ontwikkeld als ondersteuningsinstrument voor een overleg tussen cliënt, familie en hulpverlener. Deze tool zegt niets over de inhoud van het gesprek, maar kan wel helpen als structuur en focus om gericht en methodisch tot een echt trialoogoverleg te komen.



powered by Curiousgroup