Interprovinciale werkgroepen

Er wordt niet alleen overlegd binnen de provinciegrenzen, ook in samenwerking met de andere overlegplatforms wordt er overleg georganiseerd. Zo neemt Vlabo deel aan:

 powered by Curiousgroup