Werkgroep Middelenmisbruik

Deze werkgroep is een beleidsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de zorgeenheden die een aanbod hebben voor personen met middelengerelateerde problemen. Ze heeft volgende doelstellingen:

  • initiatieven nemen ter bevordering van de onderlinge samenwerking;
  • opvolgen van overheidsprojecten;
  • opvolgen en sturen van de activiteiten van de zorgcoördinator middelenmisbruik.

 

Partners in het overleg:

 powered by Curiousgroup