Artikel 107

Artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen zal worden toegepast om de invulling van de vijf functies te realiseren.

 

De toepassing van artikel 107 betekent dat de ziekenhuizen een deel van hun budget flexibel kunnen inzetten om, in samenwerking met andere zorgactoren, binnen een door hen overeengekomen werkingsgebied, de functies projectmatig in te vullen. Bedden kunnen (tijdelijk) buiten gebruik worden gesteld, zodat met de middelen die voor dit residentiële ggz-aanbod voorzien waren, mobiele multidisciplinaire teams worden samengesteld, die zich richten op begeleiding, behandeling of psychosociale revalidatie van personen met psychische problemen, bij hen thuis of eender waar zij zich bevinden (functie 2 en 3). Bedden kunnen eveneens (tijdelijk) buiten gebruik gesteld worden om de zorg in specifieke leefeenheden verder te intensifiëren (functie 4). Voor meer informatie: klik hier.powered by Curiousgroup