Nieuwsbrief

Nieuwe Vlabo-ombudspersoon
In november 2011 ging Lieve Desmet aan de slag als nieuwe ombudspersoon ‘Patiëntenrechten’. Als maatschappelijk werkster, voormalig teamcoördinator en docente aan de KH Leuven beschikt zij over ruime werkervaring binnen de welzijns- en gezondheidssector. In haar functie van ombudspersoon is zij verantwoordelijk voor de opvolging van aanmeldingen in het UPC Sint-Kamillus, het PZ Sint-Annendael Diest, het Psycho-Sociaal Centrum Leuven, het Nakuurhome Papiermoleken en het PVT Salvenbos. Samen met Kris Bruyninckx staat zij eveneens in voor aanmeldingen vanuit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de Initiatieven Beschut Wonen, de mobiele 2b-teams, de VDIP-projecten en de Tendering Zorgbegeleiding.
Contactmodaliteiten: klik hier.

 

KOPP-brochures
Recent heeft het Overlegplatform een nieuwe mailing verzonden van de KOPP-brochures, ontwikkeld i.s.m. het KOPP-project van de Provincie Vlaams-Brabant. Deze brochures worden gratis ter beschikking gesteld van hulpverleners om hun aandacht en preventieve zorg voor kinderen van cliënten te ondersteunen. De brochures kunnen tegen verzendingskosten besteld worden bij Monique Claassens.

 

DENK (Door Ervaring Naar Kennis)
De werkgroep DENK heeft een oproep gelanceerd voor bijkomende vrijwilligers binnen de werkgroep DENK. De groep is samengesteld uit GGZ-gebruikers die al een hele weg afgelegd hebben in de  GGZ. Zij weten beter dan wie ook ‘hoe het voelt om psychisch kwetsbaar te zijn’, hoe het herstelproces verloopt, etc. De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen van ervaringsinformatie, het formuleren van aanbevelingen naar de GGZ toe, het deelnemen aan studiedagen en getuigen over  de eigen ervaringen via het scholenproject ‘P-nuts’ (Project Provincie Vlaams-Brabant).
Sinds 2012 bestaat de werkgroep uit twee deelwerkingen: de regio Leuven en de regio Halle-Vilvoorde. Wilt u meer weten over deze werkgroep? Klik hier voor meer informatie.

Werkgroep Trialoog
Sinds 2004 werkt de werkgroep Trialoog aan het bevorderen van het overleg tussen cliënten, hulpverleners en familieleden. Het doel bestaat uit het verbeteren van de kwaliteit van de GGZ. Samenspraak en goede praktijkvoorbeelden liggen aan de basis voor het formuleren van aandachtspunten en acties t.a.v. het beleid. In 2009 heeft de Koning Boudewijnstichting beslist om de werkgroep te ondersteunen in de uitwerking van goede praktijkvoorbeelden op de werkvloer. Met deze steun is de werkgroep Trialoog van plan om de trialoog-filosofie te integreren in de gezondheidszorg en het gezondheidszorgbeleid. In concreto is de werkgroep recent gestart om een triade- en crisiskaart uit te werken.

 

Ervaringen Noord-Holland-Noord binnen artikel 107 Leuven-Tervuren
Op 19 en 20 januari zijn er twintig personen van de mobiele teams uit het arrondissement Leuven en zorgregio Tervuren Noord-Holland-Noord gaan bezoeken. Alles wordt daar geregeld vanuit één organisatie. De outreachende teams zitten goed in elkaar, waardoor alles strak georganiseerd is met duidelijke afspraken tussen de voorzieningen. De inbreng en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en psychiaters was daar zeer groot. De samenwerking met de 1ste lijn werkt er echter niet goed. De huisartsen zijn daar minder bereid om somatische zorg op te nemen voor langdurig psychiatrische patiënten. Vanuit deze ervaringen werd er besloten om een uitwisseling te houden met Noord-Holland-Noord, gefinancierd door de Federale Overheid. Elk mobiel team mag daar twee personen stage laten lopen. Klik hier voor meer informatie omtrent de FACT-werking binnen Noord-Holland-Noord.

 


powered by Curiousgroup