Beleidsparticipatie

Via hun ervaring willen de DENK-leden advies verlenen op beleidsmatig vlak. De leden van DENK engageren zich momenteel op drie verschillende beleidsniveaus: vernieuwing betreffende de Geestelijke gezondheidszorg in de regio Vlaams-Brabant, het Vlaams Herstelplatform en het overleg betreffende de opleiding Ervaringsdeskundigheid.

 

 

 

 

 

Vernieuwing betreffende de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaams-Brabant (ziekenhuiswetgeving artikel 107)

 

Als ervaringsdeskundigen nemen de DENK-leden deel aan de verschillende overlegmomenten per functie. Hierbinnen wordt de stem van de patiënt vanuit de werkgroep DENK naar voren gebracht. Door deze samenwerking nemen ze een plaats in binnen de nieuwe Geestelijke Gezondheidszorg. Voor meer informatie omtrent artikel 107 klik hier

 

 

 

Vlaams Herstelplatform

 

Alle verenigingen en initiatieven rond herstel zijn hier vertegenwoordigd. De Hersteldag van 3 december 2013 werd vanuit dit platform georganiseerd, en zal in 2015 opnieuw plaatsvinden.

 


Opleiding ervaringsdeskundigheid in de Geestelijke Gezondheidzorg

 

Op initiatief van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) en in samenwerking met:  VZW De Link, VZW Uilenspiegel, PC Sint Hiëronymus, PC Gent - Sleidinge, VVGG, Aanloophuis Poco Loco met Werkgroep Ervaringsdeskundigheid en Destigmatisering (WED), PZ Zoersel, VPP, VLABO, AZ Sint Jan Brugge, Opleiding TOED Nederland, Ups and Downs,.. bouwt de werkgroep DENK mee  een opleiding voor ervaringswerkers uit. Om een beter zicht te krijgen op het concept, klik hier voor de presentatie van Jochen Van den Steen (Begeleider WED).

 

 powered by Curiousgroup