Beeldvorming en preventie

Rond Geestelijke Gezondheidszorg hangt nog steeds een groot taboe. De leden van de werkgroep willen via hun ervaring het thema bespreekbaar maken. Binnen de werkgroep wordt nagedacht over de wijze waarop dit onderwerp positief in beeld kan komen.

 

 

Scholenproject P-nuts

 

Via een workshop, een presentatie, een stellingenspel,... gaan de ervaringsdeskundigen in gesprek met studenten om zo de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. De werkgroep is zeer flexibel in het aanbod en krijgt hiervoor voldoende ondersteuning via vorming en procesbegeleiding.

 

 

 
Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, ondermeer via de ontwikkeling van de Scholenmap P-nuts. Deze werkmap geeft meer informatie over psychische ziektebeelden, behandelingen en verschillende sectoren en voorzieningen.

 

 

Voor praktische informatie, klik hier.

 

 

 

 

Deelname aan studiedagen en congressen

 

De werkgroep DENK Leuven heeft deelgenomen aan het GGZ-congres van 18 en 19 september 2012 te Antwerpen, nl. 'Macht en Kracht. Zorgrelaties in veranderingen'. Op 19 september 2012 heeft de werkgroep DENK in samenwerking met de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED) van Poco Loco Gent een discussie uitgebouwd over de werking van artikel 107 - vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg. Aan de hand van stellingen kregen zowel professionals als (ex-)patiënten de mogelijkheid om hun ervaringen en meningen per functie te delen. De presentatie kan u hier terug vinden, met als naam 'Artikel 107: GGZ-cliënt in de maatschappij? Wij zijn er klaar voor..'

 

Daarnaast heeft de werkgroep DENK de posterpresentatie gewonnen met uitleg over de werking. De poster kan u hier terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 powered by Curiousgroup