Herstelgericht werken

Herstelgericht werken is een belangrijk onderdeel geworden van de Geestelijke Gezondheidszorg maar er is nog veel werk aan de winkel. Ervaringsdeskundigheid kan hierin een belangrijke rol spelen. Beide DENK-werkingen houden zich dan ook op hun eigen manier bezig met het thema herstel.  


 

 

De werkgroep DENK regio Leuven: aanbod rond herstel

 

  • Basisvorming rond herstel

 

In een vorming van 1,5u (inclusief pauze en vraagstelling) zullen twee ervaringsdeskundigen u de basisprincipes aanreiken rond herstel. Een basiskennis is noodzakelijk voor het uitvoeren van een herstelgericht beleid en voor het aanvragen van onderstaande workshop.

 

  • Workshop "In tandem door het land van herstel"

 

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg heeft DENK een workshop rond herstel ontwikkeld. Definitie volgens DENK: ‘Terug goesting krijgen in het leven. Niet langer vastlopen op symptomen en beperkingen eigen aan een diagnose, maar inzetten op de krachten om er op een kwaliteitsvolle manier mee om te gaan in het leven.’

Door middel van deze workshop probeert DENK de hulpverleners via persoonlijke ervaringen praktische handvaten aan te reiken om herstelgericht te werken. Daarnaast komen ook herstelbelemmerende factoren aan bod.

Het doel van de workshop is om samen met hulpverleners te komen tot een verrijkende en interactieve workshop rond herstel. Op deze manier proberen de DENK-leden de herstelvisie binnen te brengen in de verschillende sectoren van de GGZ.

Bijkomende informatie treft u aan in bijgevoegde affiche. Voor verduidelijking of vragen, kan u steeds de procesbegeleider DENK Leuven contacteren op 016 27 03 10 of laure.verbruggen@vlabo.be.

 

Met dit project heeft de werkgroep DENK de 2e prijs van de Reintegration Award 2013 gewonnen! Proficiat aan alle DENK-leden voor het werk!

 


De werkgroep DENK regio Halle-Vilvoorde: Herstelacademie

 

Sommige leden van de werkgroep werken samen met CGG Ahasverus in de ontwikkeling van herstelmodules.  In 2012 won het CGG de reintegration award van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (vvgg) met het project: reïntegratie: onze eigen herstelschool'. Nadien dienden ze samen met de werkgroep DENK een zorgvernieuwend project in bij de provincie Vlaams-Brabant voor de ontwikkeling van een herstelacademie. In afwachting van de goedkeuring werken het CGG en de leden van de werkgroep alvast verder aan de uitbouw van herstelmodules. Dit zijn modules rond herstel ontwikkeld en aangeboden door en voor ervaringsdeskundigen.powered by Curiousgroup